سرویس پیامکی ابزارکده فعال گردید

به اطلاع مشتریان محترم می رساند ، سرویس پیامکی ابزارکده جهت اطلاع مشتریان محترم از آخرین وضعیت سفارش خود با قابلیت های راه اندازی گردید:

ارسال فاکتور خرید به مشتری

اطلاع رسانی زمان تحویل سفارش به مشتری

نظرسنجی خدمات از مشتریان

اطلاع رسانی جدید ترین تخفیف ها

لازم به ذکر است جهت دریافت پیامک های اطلاع رسانی ابزارکده بایستی سرویس دریافت پیامک های تبلیغاتی شما فعال باشد.